TUMED, Uluslararası öğrenci olarak Türkiye üniversitelerinde eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlarımızın iletişim ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla 2016 yılında kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşudur.

İletişim Bilgileri
Yeni Bahçe Sk. No:1 D:No:1
Hırka-i Şerif, Fatih-İST
info@tumed.org.tr
+90 212 533 0110

Hakkımızda

[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”80″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”90″ screen_tablet_spacer_size=”60″ screen_mobile_spacer_size=”60″]
[dfd_slide_parallax image_width=”580″ image_height=”435″ delim_width=”5″ image_first=”20330″ image_second=”20331″]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”35″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_tablet_spacer_size=”60″ screen_mobile_spacer_size=”50″][dfd_heading style=”style_14″ subtitle=”TÜRKİYE’NİN GÖNÜLLÜ MEDENİYET ELÇİLERİ” content_alignment=”text-left” module_animation=”transition.slideLeftBigIn” enable_delimiter=”” undefined=”” title_font_options=”tag:h2|font_size:85|line_height:44|letter_spacing:15″ subtitle_font_options=”tag:h6|font_size:17″ subheading_margin=”margin-bottom:10″ title_responsive=”font_size_desktop:30|line_height_desktop:36|font_size_tablet:30|line_height_tablet:36|font_size_mobile:24|line_height_mobile:32″ subtitle_responsive=”font_size_tablet:11|font_size_mobile:10″]TUMED[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″]

TUMED, uluslararası öğrenci olarak Türkiye üniversitelerinde eğitimini başarıyla tamamlayan Türkiye mezunları arasındaki dayanışmayı sağlamak ve artırmak, iş hayatında uluslararası mezunların kendi aralarındaki ilişkilerinin geliştirilmesinde aracı olarak ve Türkiye ile olan işbirliğini en üst düzeyde geliştirmek ve kuvvetlendirmek için faaliyetler düzenleyen bir uluslararası sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz şu an 3000 üzeri Türkiye mezunu ve mezunlar tarafından ülkesinde kurulan 28 dernek ile irtibat halindedir.

[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”100″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”80″ screen_tablet_spacer_size=”60″ screen_mobile_spacer_size=”60″]
[dfd_info_box module_animation=”transition.slideUpBigIn” title=”Türkiye Mezunları Buluşması” subtitle=”2-8 Kasım 2015 | İstanbul” main_content=”UDEF tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Şurası kapsamında 82 ülkeden Türkiye mezununun katılımıyla “Türkiye Mezunları Buluşması” yapılmıştır.” ic_dfd_icons=”dfd-socicon-speech-bubble” main_style=”style-1″ main_layout=”layout-3″ content_only_hover=”only_hover” undefined=”” icon_color=”#3498db” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div”][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”” screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_mobile_spacer_size=”20″]
[dfd_info_box module_animation=”transition.slideUpBigIn” title=”Kuruluş Aşaması” subtitle=”TUMED’in kurulmasına karar verildi” main_content=”Bu toplantıda yönetim kurulunun tamamının Türkiye mezunlarından oluştuğu İstanbul merkezli TUMED Uluslararası Mezunlar Derneği’nin kurulmasına karar verilmiştir.” ic_dfd_icons=”bubbles-File” main_style=”style-1″ main_layout=”layout-3″ content_only_hover=”only_hover” undefined=”” icon_color=”#3498db” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div”][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”” screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_mobile_spacer_size=”20″]
[dfd_info_box module_animation=”transition.slideUpBigIn” title=”Kuruluş” subtitle=”02 Mart 2016″ main_content=”Bu buluşmada oluşturulan komisyon tarafından gerekli görüşmeler yapılarak 02 Mart 2016 tarihinde TUMED Uluslararası Mezunlar Derneği kurulmuştur.” ic_dfd_icons=”bubbles-Home” main_style=”style-1″ main_layout=”layout-3″ content_only_hover=”only_hover” undefined=”” icon_color=”#3498db” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div”]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”50″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”40″ screen_tablet_spacer_size=”40″ screen_mobile_spacer_size=”40″]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”90″ screen_tablet_spacer_size=”70″ screen_mobile_spacer_size=”60″][dfd_heading style=”style_02″ subtitle=”” content_alignment=”text-left” module_animation=”transition.slideLeftBigIn” enable_delimiter=”” undefined=”” title_font_options=”tag:h2|font_size:37|line_height:44|letter_spacing:-1.5″ subtitle_font_options=”tag:h6|font_size:12|color:%23545454″ title_responsive=”font_size_desktop:30|line_height_desktop:36|font_size_tablet:30|line_height_tablet:36|font_size_mobile:24|line_height_mobile:32″ subtitle_responsive=”font_size_tablet:11|font_size_mobile:10″]TUMED’in amacı, kuruluşu
misyon ve vizyonu[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″][dfd_accordion style=”style-10″ active_section=”1″ module_animation=”transition.slideLeftBigIn” active_tab_background=”#ffffff”]

Türkiye’deki üniversitelerde uluslararası öğrenci olarak eğitimlerini tamamlayan mezunlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, mezunların faaliyetlerini etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye mezunlarının tespiti için çalışma yapmak, mezunlar arasında işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması için çalışmak, ülkelerinde Türkiye mezunları derneği kurulması için mezunları teşvik etmek ve uluslararası alanda Türkiye mezunları profili oluşturmak ve bu mezunların hem kendi aralarında hem de Türkiye ile olan iletişimlerini güçlendirmek, bütün bu çalışmaları yaparken YTB, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri, Konsolosluklar, Türkiye Marif Vakfı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, TDV (Türkiye Diyanet Vakfı), Kızılay, THY  gibi Türkiye’nin Yurtdışı misyonları ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirmeyi hedef edinmekteyiz.

UDEF Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nun 02-08 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdiği Uluslararası Öğrenci Şurası kapsamında 82 ülkeden Türkiye mezununun katılımıyla “Türkiye Mezunları Buluşması” yapılmıştır. Bu toplantıda yönetim kurulunun tamamının Türkiye mezunlarından oluştuğu İstanbul merkezli TUMED Uluslararası Mezunlar Derneği’nin kurulmasına karar verilmiştir.Bu buluşmada oluşturulan komisyon tarafından gerekli görüşmeler yapılarak 02 Mart 2016 tarihinde TUMED Uluslararası Mezunlar Derneği kurulmuştur.

MİSYONUMUZ

Türkiye’de uluslararası öğrenci olarak bulunup, eğitimini başarıyla tamamlayan mezunların kendi ülkelerinde ve Türkiye’de başta eğitim hayatı olmak üzere sosyal kalkınma, siyasal bilinçlenme, iktisadi gelişim için mezunlar ve mezun kuruluşları arasında koordinasyon, işbirliği ve dayanışma ihtiyacını karşılamak, uluslararası öğrenci hareketliliğini yönlendirmek için istişare kanalları kurmak ve bu alanlarda bilgi paylaşmak, çalışmalar yürütmek.

VİZYONUMUZ

Türkiye Mezunlarıyla aktif, önder, kuşatıcı bir kurum olmak.

HEDEF KİTLEMİZ

Türkiye’de uluslararası öğrenci olarak bulunup, yükseköğrenimini başarıyla tamamlayan mezunlar.

 1. Türkiye mezunlarını kendi ülkelerinde teşkilatlandırmak.
 2. Türkiye mezunları dernekleri ile Türkiye’deki ilgili kurumlar (Devlet, STK, Belediye, Üniversite vs.) arasında köprü olmak.
 3. Türkiye Mezunları arasında işbirliğini en üst düzeye çıkarmak.
 4. Türkiye Mezunlar arası tanışma ve kaynaşmayı sağlamak için sosyal etkinlikler ve toplantılar yapmak.
 5. Türkiye Mezunlara destek için kurumlar ve mezunlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek.
 6. Mezunların sorunları ile yakından ilgilenmek.
 7. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirmek.
 8. Mezunların tecrübe ve birikimlerini sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmelere katkı sağlayacak şekilde yönlendirmek.
 9. Mezunların ve mezun derneklerinin aktif çalışmalar yapması için araştırmalar yapmak.
 10. Türkiye Mezunları aracılığıyla Uluslararası öğrenci adayları için rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 11. Bütün bu çalışmalara kaynak oluşturmak için projeler üretmek, yazmak ve uygulamak.
 12. Türkiye Mezun üyelerinden aidat toplamak, bağışçı kişiler ve kuruluşlar bulmak.
 13. Gerekli olan tüm bilgi, belge ve yayınları toplamak ve arşivlemek.
 14. Amaca uygun dergi, bülten, broşür, kitap vb. yayınları çıkarmak.
 15. WEB sitesi ve sosyal medya mecralarında tanıtım yapmak, bilgi paylaşmak.
[/dfd_accordion][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″][dfd_info_box module_animation=”transition.slideLeftBigIn” title=”Faaliyet bültenizimizi indirebilirsiniz.” subtitle=”Faaliyetler hakkında daha fazla bilgi almak için faaliyet bültenimizi inceleyiniz” main_content=”” read_more=”box” ic_dfd_icons=”dfd-socicon-download” main_style=”style-2″ main_layout=”layout-3″ undefined=”” background_color=”#e64498″ link=”url:%23|||” icon_size=”21″ icon_bg_size=”65″ title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div”][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”” screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_normal_spacer_size=”40″ screen_tablet_spacer_size=”40″ screen_mobile_spacer_size=”40″]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”800″ screen_tablet_resolution=”600″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”400″ screen_tablet_spacer_size=”300″ screen_mobile_spacer_size=”200″]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”80″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_mobile_spacer_size=”60″][dfd_single_image module_animation=”transition.slideUpBigIn” image=”20335″]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”180″ screen_normal_resolution=”1100″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_mobile_spacer_size=”60″ screen_normal_spacer_size=”130″ screen_tablet_spacer_size=”80″][dfd_heading style=”style_02″ subtitle=”Sayılarla TUMED” content_alignment=”text-left” module_animation=”transition.slideLeftBigIn” enable_delimiter=”” undefined=”” title_font_options=”tag:h2|font_size:37|line_height:44|letter_spacing:-1.5″ subtitle_font_options=”tag:h6|font_size:12″ subheading_margin=”margin-bottom:10″ title_responsive=”font_size_desktop:30|line_height_desktop:36|font_size_tablet:30|line_height_tablet:36|font_size_mobile:24|line_height_mobile:32″ subtitle_responsive=”font_size_tablet:11|font_size_mobile:10″]TUMED olarak
binlerce mezuna ulaştık[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″]

Yaptığımız çalışmalar ile mezun ağımızı genişletiyor, ülkelerde Türkiye Mezunları Dernekleri kurmaya devam ediyoruz.

[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”50″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_mobile_spacer_size=”35″]
[dfd_facts number=”3000″ title=”Uluslararası Mezun” subtitle=”Ulaştığımız mezunlar sayısı” module_animation=”transition.fadeIn” main_style=”style-1″ undefined=”” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” font_options=”font_size:50|color:%233498db”][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”35″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″]
[dfd_facts number=”28″ title=”Mezun Derneği” subtitle=”Diğer ülkelerde kurduğumuz dernekler” module_animation=”transition.fadeIn” main_style=”style-1″ undefined=”” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” font_options=”font_size:50|color:%233498db”][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”35″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″]
[dfd_facts number=”405″ title=”Faaliyet” subtitle=”Faaliyet Bugüne kadar yapılan faaliyetler” module_animation=”transition.fadeIn” main_style=”style-1″ undefined=”” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” font_options=”font_size:50|color:%233498db”][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”35″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″]
[dfd_facts number=”5600″ title=”Katılım” subtitle=”Faaliyetlerimize katılım sayısı” module_animation=”transition.fadeIn” main_style=”style-1″ undefined=”” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” font_options=”font_size:50|color:%233498db”][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”35″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_mobile_spacer_size=”0″]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_tablet_spacer_size=”80″ screen_mobile_spacer_size=”60″]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”90″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_mobile_spacer_size=”60″ screen_tablet_spacer_size=”80″][dfd_heading style=”style_02″ subtitle=”Sosyal medya hesaplarımız” module_animation=”transition.expandIn” enable_delimiter=”” undefined=”” title_font_options=”tag:h2|font_size:37|line_height:44|letter_spacing:-1.5″ subtitle_font_options=”tag:h6|font_size:12|color:%23545454″ subheading_margin=”margin-bottom:10″ title_responsive=”font_size_desktop:30|line_height_desktop:36|font_size_tablet:30|line_height_tablet:36|font_size_mobile:24|line_height_mobile:32″ subtitle_responsive=”font_size_tablet:11|font_size_mobile:10″]Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir,
bizimle iletişime geçebilirsiniz.[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″][dfd_heading subtitle=”” module_animation=”transition.expandIn” enable_delimiter=”” title_custom_fonts=”font_family:Playfair%20Display%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20italic%3A400%3Aitalic” undefined=”” title_font_options=”tag:h5|font_size:16|letter_spacing:0″ title_google_fonts=”yes” subtitle_font_options=”tag:div”]Nunc a augue egestas, posuere arcu dapibus, porttitor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Cras a justo ac nisi euismod viverra.[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″][dfd_new_share_module module_animation=”transition.slideUpBigIn” single_border_radius=”50″ main_style=”style-7″][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”70″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_mobile_spacer_size=”60″]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″][dfd_animate_heading heading_alignment=”text-center” title=”TUMED Kurumsal Logosu” subtitle=”Kurumsal logomuzu butonlara tıklayarak indirebilirsiniz.” top_bottom_offset=”10″ left_right_offset=”12″ title_border_radius=”0″ subtitle_border_radius=”0″ title_font_options=”tag:h3″ subtitle_font_options=”tag:div”][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”45″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]
[dfd_button button_text=”.PDF Formatında” select_icon=”dfd_icons” main_style=”style-4″ buttom_link_src=”url:http%3A%2F%2Ftumed.org.tr%2Flogo%2Ftumed-logo.pdf|||” ic_dfd_icons=”bubbles-Badge” undefined=”” box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” icon_size=”20″][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]
[dfd_button button_text=”.PNG Formatında” select_icon=”dfd_icons” main_style=”style-4″ buttom_link_src=”url:http%3A%2F%2Ftumed.org.tr%2Flogo%2Ftumed-logo.png|||” ic_dfd_icons=”bubbles-Badge” undefined=”” box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” icon_size=”20″][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]
[dfd_button button_text=”.JPG Formatında” select_icon=”dfd_icons” main_style=”style-4″ buttom_link_src=”url:http%3A%2F%2Ftumed.org.tr%2Flogo%2Ftumed-logo.jpg|||” ic_dfd_icons=”bubbles-Badge” undefined=”” box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” icon_size=”20″][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]
[dfd_button button_text=”.CDR Formatında” select_icon=”dfd_icons” main_style=”style-4″ buttom_link_src=”url:http%3A%2F%2Ftumed.org.tr%2Flogo%2Ftumed-logo.cdr|||” ic_dfd_icons=”bubbles-Badge” undefined=”” box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” icon_size=”20″][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]