TUMED, Uluslararası öğrenci olarak Türkiye üniversitelerinde eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlarımızın iletişim ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla 2016 yılında kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşudur.

İletişim Bilgileri
Yeni Bahçe Sk. No:1 D:No:1
Hırka-i Şerif, Fatih-İST
info@tumed.org.tr
+90 212 533 0110

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Türkiye’de uluslararası öğrenci olarak bulunup, eğitimini başarıyla tamamlayan mezunların kendi ülkelerinde ve Türkiye’de başta eğitim hayatı olmak üzere sosyal kalkınma, siyasal bilinçlenme, iktisadi gelişim için mezunlar ve mezun kuruluşları arasında koordinasyon, işbirliği ve dayanışma ihtiyacını karşılamak, uluslararası öğrenci hareketliliğini yönlendirmek için istişare kanalları kurmak ve bu alanlarda bilgi paylaşmak, çalışmalar yürütmek.

 

VİZYONUMUZ

Türkiye Mezunlarıyla aktif, önder, kuşatıcı bir kurum olmak.

 

HEDEF KİTLEMİZ

Türkiye’de uluslararası öğrenci olarak bulunup, yükseköğrenimini başarıyla tamamlayan mezunlar.

 

GÖREV SORUMLULUKLARIMIZ

 1. Türkiye mezunlarını kendi ülkelerinde teşkilatlandırmak.
 2. Türkiye mezunları dernekleri ile Türkiye’deki ilgili kurumlar (Devlet, STK, Belediye, Üniversite vs.) arasında köprü olmak.
 3. Türkiye Mezunları arasında işbirliğini en üst düzeye çıkarmak.
 4. Türkiye Mezunlar arası tanışma ve kaynaşmayı sağlamak için sosyal etkinlikler ve toplantılar yapmak.
 5. Türkiye Mezunlara destek için kurumlar ve mezunlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek.
 6. Mezunların sorunları ile yakından ilgilenmek.
 7. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirmek.
 8. Mezunların tecrübe ve birikimlerini sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmelere katkı sağlayacak şekilde yönlendirmek.
 9. Mezunların ve mezun derneklerinin aktif çalışmalar yapması için araştırmalar yapmak.
 10. Türkiye Mezunları aracılığıyla Uluslararası öğrenci adayları için rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 11. Bütün bu çalışmalara kaynak oluşturmak için projeler üretmek, yazmak ve uygulamak.
 12. Türkiye Mezun üyelerinden aidat toplamak, bağışçı kişiler ve kuruluşlar bulmak.
 13. Gerekli olan tüm bilgi, belge ve yayınları toplamak ve arşivlemek.
 14. Amaca uygun dergi, bülten, broşür, kitap vb. yayınları çıkarmak.
 15. WEB sitesi ve sosyal medya mecralarında tanıtım yapmak, bilgi paylaşmak.